Powrót do listy

Raporty bieżące

20.10.2017

Raport bieżący nr 21

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. w dniu 20 października 2017 roku

Zarząd Synthos S.A. _dalej: Emitent_ działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _dalej: Rozporządzenie_ podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. w dniu 20 października 2017 roku _treść podjętych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu_. Ponadto Emitent informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do protokołu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept