Powrót do listy

Raporty bieżące

20.10.2017

Raport bieżący nr 23

Rezygnacja osób nadzorujących

Zarząd Synthos S.A. ("Emitent") informuje, że dnia 20.10.2017 r. do Emitenta wpłynęły oświadczenia Panów Mariusza Gromka i Wojciecha Ciesielskiego - Członków Rady Nadzorczej Synthos S.A. o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Synthos S.A.

Pan Mariusz Gromek nie wskazał przyczyn swojej rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Synthos S.A.

Pan Wojciech Ciesielski nie wskazał przyczyn swojej rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Synthos S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21) w zw. z § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.).

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept