Powrót do listy

Raporty bieżące

26.10.2017

Raport bieżący nr 24

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 października 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Synthos S.A. _Emitent_, działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. w dniu 20 października 2017 roku posiadali co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1. FTF Galleon S.A. z siedzibą w Warszawie - 682 918 112 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu: 68,62%, udział w ogólnej liczbie głosów: 51,61%,
2. FTF Columbus S.A. z siedzibą w Warszawie - 143 640 897 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu: 14,43%, udział w ogólnej liczbie głosów: 10,85%,
3. AVIVA OFE AVIVA BZ WBK z siedzibą w Warszawie - 80 000 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu: 8,04%, udział w ogólnej liczbie głosów 6,04%
Akcjonariusze biorący udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. w dniu 20 października 2017 roku reprezentowali łącznie 995 156 070 akcji, co przedstawia 75,21% kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy Synthos S.A. na dzień 20 października 2017 roku wynosił 39 697 500 zł i dzielił się na:
- 854 250 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,03 zł każda o numerach od A 000.000.001 do A 854 250 000.
- 469 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,03 zł każda, o numerach od B 000.000.001 do B 469.000.000.

Liczba akcji wszystkich emisji wynosi 1 323 250 000. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi, na okaziciela.

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept