Powrót do listy

Raporty bieżące

09.11.2017

Raport bieżący nr 25

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _"Rozporządzenie"_, Zarząd Synthos S.A. _"Emitent"_ informuje, że zmienia datę publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r., wskazaną uprzednio w raporcie bieżącym nr 2/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
Jako nową datę publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r. Emitent wskazuje dzień 15 listopada 2017 roku [poprzedni termin: 29 listopada 2017 r.]

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept