Powrót do listy

Raporty bieżące

09.11.2017

Raport bieżący nr 26

Informacja o wystąpieniu przesłanek do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Synthos S.A. informuje, iż w wyniku przeglądu efektów ekonomicznych inwestycji w instalację do wytwarzania kauczuków typu SSBR, uruchomionej w trzecim kwartale 2015 roku w Oświęcimiu, należy wskazać na istnienie ryzyka utraty wartości aktywów utworzonych w wyniku tej inwestycji.

Spółka podjęła działania mające na celu określenie potencjalnej utraty wartości i poinformuje o wynikach tych działań w terminie do dnia 15 listopada 2017 roku _tj. do publikacji raportu okresowego za trzeci kwartał 2017 roku_.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept