Powrót do listy

Raporty bieżące

13.03.2017

Raport bieżący nr 3

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.

Podstawa prawna                                 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe                                    
Działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2014 r. poz. 133 j.t._"Rozporządzenie"_, Zarząd Synthos S.A. _"Emitent"_ informuje, że zmienia datę publikacji Jednostkowego Raportu Rocznego Synthos S.A. oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Synthos za rok 2016, wskazaną uprzednio w raporcie bieżącym nr 2/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. Jako nową datę publikacji wskazanych wyżej raportów Emitent wskazuje dzień 22 marca 2017 roku _poprzedni termin: 15 marca 2017 r.

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept