Powrót do listy

Raporty bieżące

21.10.2016

Raport bieżący nr 43

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016 r.

Działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _"Rozporządzenie"_, Zarząd Synthos S.A. _"Emitent"_ informuje, że zmienia datę publikacji Skonsolidowanego Raportu Grupy Synthos za III kwartał 2016 roku, wskazaną uprzednio w raporcie bieżącym nr 2/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. Jako nową datę publikacji raportu Emitent wskazuje dzień 26 października 2016 roku _poprzedni termin: 09 listopada 2016 r._

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept