Powrót do listy

Raporty bieżące

28.12.2016

Raport bieżący nr 47

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd Synthos S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 27.12.2016 do Emitenta wpłynęło oświadczenie Pana Tomasza Kalwata - Prezesa Zarządu Emitenta, o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie z dniem 31.12.2016.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21) w zw. z § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. Jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 133).

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept