Powrót do listy

Raporty bieżące

05.04.2017

Raport bieżący nr 7

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 8 maja 2017 roku

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1_ i pkt 3_ w związku z § 100 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t. jedn. Dz.U. z 2014 roku, poz.133 z późn. zm._ Synthos S.A. niniejszym przekazuje ogłoszenie Zarządu Synthos S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. na dzień 8 maja 2017 roku oraz wymagane przepisami dokumenty, stanowiące załączniki do niniejszego raportu.

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.