Powrót do listy

Raporty bieżące

26.04.2017

Raport bieżący nr 8

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.

Działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Zarząd Synthos S.A. ("Emitent") informuje, że zmienia datę publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r., wskazaną uprzednio w raporcie bieżącym nr 2/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Jako nową datę publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r. Emitent wskazuje dzień 28 kwietnia 2017 roku [poprzedni termin: 30 maja 2017 r.]

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept