Powrót do listy

Raporty bieżące

08.05.2017

Raport bieżący nr 9

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. w dniu 08 maja 2017 roku

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Synthos S.A. _dalej: Emitent_ działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _dalej: Rozporządzenie_ podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. w dniu 08 maja 2017 roku _treść podjętych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu_.
Ponadto Emitent informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do protokołu.

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept