Struktura akcjonariatu

Informacja sporządzona na podstawie informacji złożonych przez akcjonariuszy w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Na dzień 29 września 2016 roku:

Pan Michał Sołowow posiada pośrednio – poprzez podmioty zależne – 826.559.009 akcji spółki SYNTHOS S.A., co stanowi 62,46 % w kapitale zakładowym oraz daje 826.559.009 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 62,46% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SYNTHOS S.A.

  • poprzez Spółkę FTF Galleon S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Spółka ta posiada 682.918.112 akcji SYNTHOS S.A., które stanowią 51,61% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA SYNTHOS S.A.
  • poprzez Spółkę Ustra S.A. z siedzibą w Kielcach. Spółka ta posiada 143.640.897 akcji SYNTHOS S.A., które stanowią 10,85% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA SYNTHOS S.A.

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK z siedzibą w Warszawie posiada  66.803.137 akcji SYNTHOS S.A., które stanowią 5,05% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA SYNTHOS S.A.

 

Łącznie liczba akcji i głosów w spółce Synthos S.A. wynosi 1 323 250 000.

  • Struktura akcjonariatu - wykres

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.